رژیم غذایی روزه داری متناوب+کاهش وزن و برون داد های قلبی عروقی

رژیم غذایی روزه داری متناوب

رژیم غذایی روزه داری متناوب+کاهش وزن و برون داد های قلبی عروقی

مقدمه برای رژیم غذایی روزه داری متناوب

مقایسه رژیم محدودیت کالری متناوب و مداوم در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در دهه گذشته، توجه زیادی به استراتژی‌های رژیم غذایی شده است که مصرف انرژی را به‌طور غیر متعارف دستکاری می‌کنند، که به عنوان رژیم غذایی روزه داری متناوب یا محدودیت انرژی متناوب شناخته می‌شود (IER). این رویکرد رژیم غذایی به عنوان راهی برای کاهش وزن به جای رژیم‌های کاهش وزن معمولی، که با محدودیت مداوم انرژی (CER) مشخص می‌شود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که برای افراد بسیار مهم است که با دریافت برنامه غذایی مختص به خود رژیم مناسب بگیرند.

یکی از محبوب‌ترین انواع رژیم IER، رژیم ۵:۲ است. این رژیم به صورت دو روز متوالی یا غیر متوالی روزه و محدودیت انرژی روزانه می‌باشد. معمولا در روزهای روزه میزان مصرف انرژی به شدت محدود می‌شود. از حذف کامل غذا تا حداکثر مصرف روزانه تقریبا مطابق با ۷۵ درصد محدودیت انرژی را در بر می‌گیرد. بنابراین، عبارت روزه همیشه به معنی حذف کامل کالری مصرفی نیست. در بعضی انواع رژیم IER از ۱۲ تا ۲۱ ساعت، زمان بدون مصرف کالری در نظر گرفته می‌شود (مانند روزه ماه رمضان).

توضیحاتی درباره این مطالعه

مصرف کالری بسیار کم در روزهای روزه، میزان کالری کمتری را در رژیم غذایی روزه داری متناوب IER ایجاد می‌کند،. بنابراین، مقایسه با رژیم CER دشوار می‌شود. همچنین، مشکلات جانبی رژیم IER نسبتا بیشتر بود. شرکت کنندگان احساس گرسنگی بیشتری را گزارش کردند، رعایت و پیروی مداوم از رژیم‌ها غذایی روزه داری متناوب IER در میان آزمایشات و مطالعات گوناگون ناهمگن بود، میزان نارضایتی در IER اغلب بیشتر بود و درصد شرکت کنندگانی که قصد ادامه با رژیم غذایی IER بیشتر از ۶ ماه داشتند، کمتر بود.

علاوه بر این، گزارش شده است که در رژیم IER کاهش در هزینه انرژی استراحتی، یعنی پاسخ سوخت و ساز جبرانی که باعث کم شدن میزان کاهش وزن می‌شود، کاهش می‌یابد (به نفع کاهش وزن) یا افزایش می‌یابد (تضعیف کردن کاهش وزن). در واقع، برخی مطالعات نشان می‌دهد که IER پاسخ سازگاری مشابه CER را ایجاد می‌کند. از طرفی دیگر، رژیم غذایی IER را می‌توان در حیطه بالینی مطرح کرد. به این دلیل که برای برخی افراد کاهش مصرف انرژی برای یک روز یا بیشتر در هفته راحت‌تر از کاهش هر روز انرژی دریافتی می‌باشد.

هدف مطالعه

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی تغییرات وزن بدن تحت تاثیر و مقایسه دو رژیم متفاوت است. در این راستا برخی عوامل دیگر مثل تغییر در شاخص توده بدنی (BMI)، دور کمر، توده چربی، توده بدون چربی، فشار خون شریانی و … را مورد بررسی قرار داده است. هدف از بررسی این مطالعه، مقایسه تاثیر دو نوع رژیم بر کاهش وزن و چاقی است. بنابراین، به بررسی فاکتورهای تغییرات وزن بدن، توده چربی، توده بدون چربی و دور کمر پرداخته می‌شود.

نتایج

مقدار کاهش وزن با رژیم IER از ۵.۲ تا ۱۲.۹ درصد نسبت به وزن اولیه و با رژیم CER از ۴.۳ تا ۱۲.۱ درصد تغییر یافت. یافته‌ها هیچ تفاوت معنی داری را از تاثیر IER بر کاهش وزن نشان نداد. یافته‌ها همچنین نشان داد که مقدار توده بدون چربی و دور کمر تغییر کردند. اما هیچ تفاوت معنی داری بین گروه‌ها بر این مقادیر مشاهده نشد. در این متاآنالیز تفاوت معنی داری در کاهش توده چربی نیز مشاهده نشد که این پیشنهاد می‌کند، رژیم IER می‌تواند یک رژیم معتبر باشد اما در برابر رژیم CER برتر نیست.

شکل (1). متاآنالیز تاثیر رژیم IER در مقابل CER در کاهش وزن. MD (اختلاف میانگین) اختلاف میانگین تغییرات پایه IER در مقابل CER را نشان می‌دهد. نقاط ترسیم شده اختلاف میانگین هستند و نوارهای خطای افقی نشانگر دامنه اطمینان (CI) 95٪ است. خط چین عمودی، تخمین نقاط جمع آوری شده اختلاف میانگین را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، جمع داده‌ها تفاوت معنی داری از تاثیر IER بر کاهش وزن نشان نداد.
شکل (۱). متاآنالیز تاثیر رژیم IER در مقابل CER در کاهش وزن. MD (اختلاف میانگین) اختلاف میانگین تغییرات پایه IER در مقابل CER را نشان می‌دهد. نقاط ترسیم شده اختلاف میانگین هستند و نوارهای خطای افقی نشانگر دامنه اطمینان (CI) 95٪ است. خط چین عمودی، تخمین نقاط جمع آوری شده اختلاف میانگین را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، جمع داده‌ها تفاوت معنی داری از تاثیر IER بر کاهش وزن نشان نداد.

بحث و تحلیل رژیم غذایی روزه داری متناوب

با توجه به نتایج این متاآنالیز(رژیم غذایی روزه داری متناوب)، در بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاقی، رژیم IER به همان اندازه CER برای کاهش وزن و بهبود سوخت و ساز در کوتاه مدت موثر است. البته تحقیقات طولانی مدت بیشتری برای نتیجه گیری نهایی لازم است.

یکی از مشکلات این مطالعه این است که پروتکل‌های تغذیه‌ای به کار گرفته شده در این تحقیقات بسیار متنوع بودند. همچنین، اکثر آزمودنی‌ها شامل زنان سالم بزرگسال بودند. بنابراین، کلی بودن نتایج را محدود می‌کند. علاوه بر این، برخی افراد ممکن است با کاهش هر روز انرژی دریافتی و برخی دیگر با کاهش آن در یک یا چند روز در هفته راحت‌تر باشند. بنابراین، یک رژیم غذایی یکسان متناسب برای همه افراد نیست و روش انتخاب رژیم برای هر شخص باید توسط متخصص و متناسب با هر شخص انتخاب شود.

 

پیشنهاد می کنیم این مقاله را بخوانید: تمرین ناشتا و غیر ناشتا برای چربی سوزی

منبع

۱. Cioffi, I., Evangelista, A., Ponzo, V., Ciccone, G., Soldati, L., Santarpia, L., … & Bo, S. (2018). Intermittent versus continuous energy restriction on weight loss and cardiometabolic outcomes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of translational medicine۱۶(۱), ۳۷۱.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *