حرکات بدنسازی

جلو بازو

با استفاده از این حرکات جلو بازوی زیبا و حجیم بسازید.

نزدیک کننده‌های ران

عضلات نزدیک کننده ران خود را با این حرکات هدف قرار دهید.

شکم

بااستقاده از این حرکات سیکس پک بسازید.

دورکننده‌های ران

عضلات دور کننده ران خود را با این حرکات هدف قرار دهید.

باسن

با اجرای این حرکات باسن برجسته و خوش فرم بسازید.

ساعد

با این حرکات عضلات ساعد خود را مورد هدف قرار دهید.

سینه

با اجرای این حرکات سینه هایی حجیم و خوش فرم بسازید.

ساق

حرکات ضروری برای ساخت ساق هایی حجیم و قوی

لت‌ها

با اجرای این حرکات عضلات لت خود را بسازید.

باند ایلیوتیبیال

با این حرکات باند ایلیوتیبیال خود را تقویت کنید.

خم کننده‌های ران

با اجرای این حرکات خم کننده های ران خود را تقویت کنید.

همسترینگ‌ها

عضلات همسترینگ خود را مورد هدف قرار دهید.

مورب‌ شکمی

با تقویت عضلات مورب شکمی، ناحیه مرکزی بدن خود را تقویت کنید.

گردن

از تقویت عضلات گردن خود غافل نشوید. با این حرکات آمها را تقویت کنید.

قسمت بالایی پشت

یا این حرکات قسمت بالایی پشت خود را هدف قرار دهید.

قسمت پایینی پشت

یاد بگیرید چگونه قسمت پایینی پشت خود را تقویت کنید.

شانه‌ها

با اجرای این حرکات شانه هایی قوی و زیبا بسازید.

چهارسر ران

با اجرای این حرکات عضلات حجیم و قدرتمند بسازید.

نیام کف پایی

با انجام این حرکات عضلات کف پایی خودتان را تقویت کنید.

نیام دست

با اجرای این حرکات عضلات دست های خودتان را قوی کنید

پشت بازو

با اجرای این حرکات، پشت بازو های حجیم و متناسب داشته باشید.

کول

با اجرای این حرکات، عضلات کول خود را هدف قرار دهید.

میله ez

با یک میله EZ می توانید حرکات را انجام دهید.

وزن بدن

بدون هیچ وسیله ای می توانید حرکات را انجام دهید.

دمبل

با یک جفت دمبل می توانید حرکات را انجام دهید.

هالتر

با داشتن یک هالتر می توانید حرکات را انجام دهید.

توپ ورزشی

با یک توپ ورزشی می توانید حرکات را انجام دهید.

دستگاه

با دستگاه‌های بدنسازی می توانید حرکات را انجام دهید.

سیم کش

 با سیم کش می توانید حرکات را انجام دهید.