پادکست‌ها

تمرکز اصلی پادکست های ماسل ادیت بر موضوعات مرتبط با تغذیه ورزشی و علم تمرین است. پادکست ها بر اساس شواهد علمی معتبر و به روز، با چاشنی تفکر نقادانه تهیه می شوند. در برخی از پادکست ها نیز سعی می کنیم از محققان برتر آن حوزه و یا ورزشکاران حرفه ای برای بیان تجربیاتشان استفاده کنیم.