دوره آنلاین

تجویز تمرینات ثبات مرکزی (Core Stability) :

  • بهبود عملکرد ورزشی
  • پیشگیری از آسیب های کشاله، همسترینگ، انواع فتق
  • توانبخشی پس ازعمل بازسازی ACL
  • کمردرد
  • اصلاح ناهنجاری­های ستون فقرات (اسکولیوز، کایفوز و لوردوز)

تمامی مطالب این دوره  بر اساس مقالات و رفرنس های معتبر ، طی سه جلسه ۱/۵ ساعته ارائه خواهد شد.

 

دوره ثبات

مدرس : احسان طسوجیان (دانشجوی دکترای آسیب شاسی ورزشی)

 

ثبت نام دوره