آرژنین، هورمون رشد و سنتز پروتئین

مکمل آرژنین، هورمون رشد و سنتز پروتئین

مقدمه

 آرژنین، یکی از مکمل هایی است که به عنوان یک افزایش دهنده هورمون رشد به کار گرفته می شود. فراهم کردن اسید های آمینه  چه به‌صورت خوراکی و چه به‌صورت تزریقی می‌تواند موجب افزایش سنتز پروتئین شود. افزایش سنتز پروتئین در پاسخ به خوردن پروتئین به عواملی نظیر کیفیت و مقدار پروتئین استفاده‌شده بستگی دارد. به نظر می‌رسد ۸ تا ۱۰ گرم از اسیدهای آمینه ضروری برای تحریک حداکثری (سنتز پروتئین) MPS پس از فعالیت ورزشی و نیز در حالت استراحت کافی باشد.

حال افزایش جریان خون می‌تواند نقش مهمی در فراهم آوردن اسیدهای آمینه برای سنتز پروتئین ایفا کند. نیتریک اکسید در سلول‌های آندوتلیال سنتز می‌شود و موجب افزایش جریان خون می‌شود. حال‌آنکه آرژنین پیش ساز نیتریک اکسید است. سوال اصلی این تحقیق این است که، آیا مصرف آرژنین باعث افزایش جریان خون و متعاقباً موجب افزایش سنتز پروتئین می‌شود؟

روش

در این مطالعه ۸ مرد فعال حضور داشتند.

افراد ۱ نوشیدنی همراه با و  بدون آرژنین مصرف کردند.

گروه تجربی ۱۰ گرم آرژنین و گروه کنترل ۱۰ گرم گلایسین (یک آمینو اسید غیرضروری که سنتز پروتئین را تحریک نمی‌کند.) مصرف کردند.

شکل ۱: ترکیبات نوشیدنی‌های مورداستفاده در گروه کنترل و مکمل آرژنین
شکل ۱: ترکیبات نوشیدنی‌های مورداستفاده در گروه کنترل و مکمل آرژنین

نتایج

سطوح پلاسمایی اندوتلین-۱ (تنگ‌کننده عروق)، نیترات ونیتریت در گروه ­ها تفاوتی نداشت.

در دقیقه ۳۰ سطوح هورمون رشد در گروه آرژنین بالاتر از گروه کنترل بود، در دقیقه ۶۰ سطوح هورمون رشد در گروه آرژنین بالابود و در گروه کنترل به سطح پایه برگشت. اگرچه افزایش هورمون رشد به‌صورت موقتی است.

در جریان خون رانی تفاوتی بین گروه‌ها وجود نداشت. در سنتز پروتئین بین گروه‌ها تفاوتی نداشت.

بحث و تحلیل

 یکی از دلایل استفاده از این مکمل در ورزشکاران وابسته به این فرضیه است که آرژنین، پیش ساز نیتریک اکسیدی است که نقش مهمی در بهبود جریان خون دارد. اگرچه در این مطالعه در گروه مصرف‌کننده آرژنین در پلاسما بالاتر بود اما در جریان خون رانی تفاوتی نداشت.

همچنین تفاوتی نیز در سنتز پروتئین در بین ۲ گروه وجود نداشت.

به نظرمی رسد احتمالاً استفاده از این مکمل برای افزایش سنتز پروتئین و نیز جریان خون گزینه خوبی نیست، ورزشکاران باید به دنبال مکمل‌هایی باشند که تأثیرگذاری آن‌ها در مطالعات به اثبات رسیده است. تمامی ورزشکاران با دریافت برنامه تغذیه و تمرین مناسب میتوانند از مکمل های ورزشی استفاده کنن.

پیشنهاد می کنیم این مطالعه را هم بخوانید: تاثیر مکمل جینسینگ بر عملکرد ورزشی

منبع

Tang, J. E., Lysecki, P. J., Manolakos, J. J., MacDonald, M. J., Tarnopolsky, M. A., & Phillips, S. M. (2011). Bolus arginine supplementation affects neither muscle blood flow nor muscle protein synthesis in young men at rest or after resistance exercise. The Journal of nutrition۱۴۱(۲), ۱۹۵-۲۰۰.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *