علیرضا نادری

  • کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
  • مشاور تغذیه ورزشکاران ملی پوش
  • چاپ ۲۰ مقاله علمی ایندکس شده در PubMed و  Science Direct
  •  نویسنده یک فصل از کتاب نقش مکمل های غذایی در بهبود قدرت، با همکاری پژوهشگران اسپانیایی در بهترین ناشر بین المللی کتاب springer